Her kan du finde og læse alle de offentliggjorte undersøgelser, der er lavet om sexlegetøj igennem de sidste år. Herunder undersøgelser fra Miljøministeriet og Forbrugerkemi. Vi har beskrevet de mangler, der er i nævnte undersøgelser, da de desværre – ifølge vores vurdering – ikke indeholder alle fakta. Dette er gjort for at sikre, at du har alle nødvendige oplysninger, når du på et tidspunkt skal handle nyt sexlegetøj og diverse tilbehør.

Forbrugerkemi 27. Februar 2013

Forbrugerkemi 27-02-13Forbrugerkemi kommer hermed endnu en advarsel om brug af sexlegetøj. Det kan i følge undersøgelser skade din lever. Det er en opfølgning på deres kampagne fra December 2012. Artiklen handler om samme ftalater som deres tidligere undersøgelse. Undersøgelsen handler dog ikke udelukkende om sexlegetøj, men om ftalaterne i almindelighed. Forbrugerkemi har dog valgt udelukkende at fokuserer på at det findes i dildoerne du kan købe. Det er naturligvis helt korrekt og du skal som forbruger vogte dig med hvilket legetøj du køber. Her er et kort resume fra artiklen, som du kan i sin fulde længde

I maj 2012 kom EU’s kemikalieagentur, ECHA, med en vurdering af den nyeste viden om ftalaterne DiNP og DiDP. Stofferne er nemlig endnu ikke klassificeret i EU, som andre problematiske ftalater er. Derfor skulle agenturet se på den nyeste information og vurdere, om der er en risiko for børn og voksne.

Læs hele artiklen her

Forbrugerkemi 4. februar 2013

Forbrugerkemi

4. februar 2013 udsendte forbrugerkemi.dk nedenstående pressemeddelelse og indlæg på deres hjemmeside om en offentliggjort undersøgelse fra december2012.

http://www.forbrugerkemi.dk/nyheder/din-personlige-pleje/sexlegetoj-afgiver-store-maengder-ftalater

Her kan du læse hvad Forbrugerkemi har testet af produkter, samt konklusionen, de er kommet frem til. Vores bemærkning til denne undersøgelse er, at Forbrugerkemi har udeladt at teste produkterne med en vandbaseret glidecreme, men kun i testen beskriver, at der er langt mindre risiko for at du vil blive udsat for farlige stoffer, hvis man benytter en korrekt glidecreme.

Joan B, der er Danmarks førende sexlegetøjsekspert, tester af sexlegetøj og blogger om samme, har sin egen holdning til de farlige stoffer, som du kan læse om her: http://joanb.dk/2013/02/06/dildo-alarm-igen-igen/

Forbrugerkemi 15. december 2012

15. december offentliggjorde Forbrugerkemi.dk deres første undersøgelse og test af sexlegetøj, hvor 2 ud af 6 produkter, viste testen, afgav ftalater. Til dette skal siges, at Forbrugerkemi udelukkende er gået efter produkter man på forhånd mente, havde stor sandsynlighed for at afgive ftalater. Du kan her læse hele deres test her: http://www.forbrugerkemi.dk/test-og-rad/din-personlige-pleje/sexlegetoej/testtest-deklarationstest/

Miljøstyrelsen, september 2006

2006 lavede Miljøstyrelsen en undersøgelse af sexlegetøj for at finde ud af, hvor farligt sexlegetøj egentlig er. Her fandt de produkter, der afgav ftalater, og kom efterfølgende med deres anbefaling til, hvordan man som forbruger bør forholde sig til såvel køb som brug af sit sexlegetøj. Herunder kan du læse Miljøstyrelsens eget resumé af testen, og under dette læse hele deres publikation

Sexlegetøj kan indeholde en række stoffer som f.eks. ftalater som DEHP og DINP
(blødgørere), fenol, carbondisulfid, organiske tinforbindelser m.fl.  En del af
disse stoffer kan frigives i forbindelse med brugen af sexlegetøjet.  Rapporten
viser, at det ikke er forbundet med sundhedsfare at anvende sexlegetøjet ved
normalt brug (1 gang om ugen).  Der er dog for nogle af vibrator /dildoernes
vedkommende en (mindre) risiko for især gravide og ammende ved 1 times dagligt
brug.

http://www.mst.dk/Publikationer/Publikationer/2006/09/87-7052-224-3.htm