Her på siden finder du som forhandler en liste over alle mærker i shoppen, som du kan bruge når du skal implementerer løsningen. Du får tilsendt et CertifikatId, som er dit unikke Id og skal bruges når du kalder vores service.

Alt dette modtager du i mailen fra os når du er blevet godkendt. Har du flere shops skal du ansøge for hver shop.